Beques
Beques Ajuntament d'Alaquàs

Van dirigides a tots aquells alumnes que tenen entre 3 i 16 anys i estudien música a les escoles que pertanyen a la U.M.A.
Beques del Ministeri d'Educació-Curs 2014/2015

Aquestes beques van dirigides a tots el alumnes oficials dels ensenyaments professionals que están matriculats al Centre Professional de Música "Vicent Sanchis i Sanz".

La sol.licitud podem adquirirla a un estanc i hauran de presentarla a Secretaria de la U.M.A avans deL 30 de setembre de 2014.