Descripció

A la UNIÓ MUSICAL D´ALAQUÀS tenim una escola de música on impartim dos vessants acadèmiques de formació; per una part el Centre Autoritzat per la Conselleria d’Educació per a impartir el grau elemental i mitjà de música (Conservatori) i per altra banda l´escola de música on es forma com a músic amateur. A més integrem els estudis musicals a l´ensenyament general a l´escola Bonavista d´Alaquàs.Tot el personal docent compta amb la titulació de professor per a poder impartir les especialitats, a més de participar activament en el món artístic i musical que ens envolta.

 

Professors: Contem amb mes de 35 professors titulats i estudiants de magisteri musical i musics de la societat que col.laboren amb l´escola.

Alumnes: Són molts els diferents alumnes que estudien música a l’escola, tant en la vessant oficial (conservatori), com en la amateur (escola de música), així com a la integració al Bonavista. Comencen la seua formació des dels 2 anys i sense límit d’edat.


MUSICA I MOVIMENT (3 a 5 anys)
INICIACIO MUSICAL (6 i 7 anys)
LLENGUATJE MUSICAL-Ensenyaments Elementals (de 1er. A 4rt.).

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS (de 1er. A 6è.).

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS:


BOMBARDI, CANT, CLARINET, FAGOT, FLAUTA, GUITARRA, OBOE, PERCUSSIÓ, PIANO, SAXO, TROMBÓ, TROMPA, TROMPETA, VIOLA, VIOLÍ, VIOLONCELLO, CONTRABAIX.
 


Assignatures:
Impartim totes les especialitats instrumentals. La Unió Musical d´Alaquàs cedeix instrumental per a que tots els alumnes puguen començar la formació musical, sense la necessitat d’adquirir un instrument. Totes estes assignatures les impartim tant en les instal·lacions del musical com en els diferents escoles d´Alaquàs.

Agrupacions: Les activitats més valorades tant pel centre com pels alumnes son les agrupacions de l’escola on des del primer moment de formació tenim la possibilitat de fer música en conjunt amb tot el que açò significa:


CORS: 3 cors dividits per edats on poden participar tots els alumnes de l’escola, alumnes:


SALTARELLO (3 a 5 anys)
TROTTO (6 i 7 anys)
GAVOTA (a partir de 8)


GRUPS DE CAMBRA
: La música de cambra també té cabuda i a més dels alumnes d’aquesta assignatura, tots els alumnes fan classes col·lectives on disfruten del plaer de fer música en grups més reduïts.

ORQUESTRA D´INICIACIÓ: on comencen a tocar en conjunt els alumnes d’instruments de corda.
JOVE ORQUESTRA: Participen els alumnes de corda de més nivell.
BANDA D´INICIACIÓ: Es la agrupació on participen els alumnes que comencen de vent i percussió.
BANDA JUVENIL: Es la agrupació de més nivell de vent i percussió i es la formació que després nutreix a la Banda Simfònica de la UMA.

 

Activitats: Setembre: Concerts didàctics per a tots els escolars d´Alaquàs, i campanya de captació d’alumnes per totes les escoles d´Alaquàs.

Octubre/Novembre: Participem amb diferents programes en el cicle de concerts de tardor que organitza l’ajuntament d´Alaquàs.

Nadal: Durant més d’una setmana realitzem audicions dels alumnes, així com tres concerts, un dels cors, altre de la banda i la orquestra d’iniciació, i un final de la Jove orquestra i la banda juvenil.

Març/Abril: Durant més d’una setmana realitzem audicions dels alumnes, així com tres concerts, un dels cors, altre de la banda i la orquestra d’iniciació, i un final de la Jove orquestra i la banda juvenil.

Juny: Durant més d’una setmana realitzem audicions dels alumnes, així com tres concerts, un dels cors, altre de la banda i la orquestra d’iniciació, i un final de la Jove orquestra i la banda juvenil.

Trobades comarcals: Alguns grups de cambra, així com la orquestra jove i la banda juvenil participem tots els anys en les trobades que organitzen la federació de societats musicals.

Intercanvis musicals: Tots els anys realitzem intercanvis amb altres societats musicals.

Festivals: També participem en diferents festivals tant amb altres agrupacions d´altres escoles, així com amb altres societats musicals.