Sala d'assaig
Sala d´assaig
Escola de Mùsica i Dança
Preballet

Sala de Música

Característiques

- 150 m2 de superfície
- Capacitat per a més de 160 músics
- Parets i sostre acústics
- Projector d'imatges
- Equip de so
- Sala de gravació
- Reprografia
- Magatzem d'instruments
- Magatzem de percussió
- Vestíbul propi

La sala d'assaig, de gran capacitat permet realitzar gravacions d'assaigs i maquetes per a CDs. Permet assistir a concerts en directe o gravats amb imatges i so estèreo. Connexió amb la sala de dansa per a assaigs conjunts. Bon aïllament acústic de l'exterior per a evitar molestar i ser molestats.

Sala de Dansa

Característiques

- 105 rn2 de superfície
- Pis flotant de parqué
- 20 m d'espills
- Barres de gimnistica
- Equip de reproducció sonora
- Vestidors i dutxes
- Llum natural directa
- Ventilació

Ací és on s´impartixen les classes de ballet d'ensenyament oficial que conduixen a l'obtenció del títol de grau elemental de dansa. En esta sala també realitza els assajos el ball tradicional del grup L'Olivar.