Notícies
CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE PER A LES PROVES D'INGRÉS I ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS CURS 2020-21
divendres, 15 de maig de 2020
CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE PER A LES PROVES D'INGRÉS I ACCÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS CURS 2020-21
El Centre Professional de Música de la Unió Musical d'Alaquàs, convoca les proves d'ingrés i accés als Ensenyaments Professionals de Música (convocatòria de setembre). El periòde d'inscripció comença el 15 de juliol a les 9:00 h fins al 21 de juliol a les 15:00 h.
Convocatòria - Calendari Proves d'accés 2020-21
CONVOCATÒRIA setembre PROVA D'ACCÉS EEPP  20-21
Atenent a la RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020/2021.

CALENDARI DE LES PROVES D’INGRÉS ALS ENSENYAMENTS

PROFESSIONALS PER AL CURS 2020-21

CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE:

INSCRIPCIÓ

-Inscripció telemàtica: del 15 de juliol a les 9:00 h fins el 21 de juliol a les 15:00 h.

Enviar un e-mail a: secretaria@musicalalaquas.com adjuntant la següent documentació:

-Imprès d’inscripció degudament omplert.

-Relació de les 3 obres propostes (adjuntar pdf)

-DNI o document acreditatiu de l’edat

-Títol de família nombrosa si es el cas

-Justificant del pagament de la taxa.

REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS


DIVENDRES 4 DE SETEMBRE A LES 9:00 HORES

*En cas de no poder tramitar la matrícula de manera telemàtica, podreu fer-ho de manera presencial sol·licitant cita prèvia al telèfon 96 151 52 50 o per als e-mail: secretaria@musicalalaquas.com o contabilidad@musicalalaquas.com