Organització
Santa Cecília 2006
En l'Assemblea General Extraordinària de 22-05-2010, es va renovar la Junta Directiva de l'Associació Unió Musical d´Alaquàs pel que, a partir de llavors, està composta pels membres següents:

Lute Fernández Lozano (President), Teresa Estreder Martínez (Secretaria), José Alós Forment, Brigida Carot Conde, David Gómez Zambrano, Vicente Albero Gabarda, David Amoraga Rodríguez,
, José Vicente Dols Ruiz, Pura Giménez Santaperpetua, Enrique Guillem Forment,  Juan Navarro Pérez i Joaquín Calleja Monto.

L'equip d'administració está compost per Carlos Zarco Rodas i José Angel Navarro Nielfa.