Assemblea General – Unió Musical d’Alaquàs

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLA GENERAL


Estimat soci/sòcia:


Per la present et convoquem a l’assemblea general ordinària, a celebrar en els locals d’estasocietat el proper dia 24 de març (divendres), a 19,30 h en primera convocatòria i a les 20,00 h en segona convocatòria, d’acord amb els següents ordres del dia:

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL


1 er) Eleccions a Junta Directiva.
La presentació de candidats es realitzarà a la secretaria de la Societat, acabant el termini eldia 22 de març a 19:00 hores, 48 hores abans de l’assemblea.
2 on) Precs i preguntes

Podeu descarregar-vos els següents documents: