Prova d’accés Ensenyaments Professionals “Primera Convocatòria”- Curs 2024/25

LLISTAT D’ALUMNES ADMESOS-CONVOCATORIA DE JUNY
Data de reatlització de la prova: 27 de juny a les 9:30 hores