MATRÍCULA CURS 2024/25

Des del dilluns 3 de juny comença el perídode de matriculació per al curs 2024/25.

A continuació podeu consultar els horaris provissionals per al proper curs i dercarregar-vos l’imprés de matrícula, que podeu entregar presencialment a la secretaria de la UMA o enviar per email a secretaria@musicalalaquàs, a partir del día indicat al calendari de matriculació.

Aquestos son els impresos de matrícula per al curs 2024/25:

En el cas de que més d’un component de l’unitat familiar es matricule a qualsevol activitat, podeu beneficiar-vos d’un descompte, entregant la sol.licitud que teniu a continuació quan entregeu l’imprés de matrícula.