Assemble General de l’UMA – 16/06/2023

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Estimat soci/sòcia:

Per la present li convoquem a l’assemblea general ordinària, a celebrar en els locals d’aquesta societat el divendres 16 de juny, a les 19,30 h en primera convocatòria i a les 20,00 h en segona convocatòria, d’acord amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta de l’assemblea general anterior.
 2. Dació de comptes de l’exercici anterior i aprovació si procedeix.
 3. Pressupost de l’any en curs i aprovació si procedeix.
 4. Informació, precs i preguntes

Nota: Els comptes anuals estaran exposades dies abans, en el tauler de l’escola situat al primer pis.   

Podeu descarregar-vos la Convocatoria Asamblea General Ordinària UMA 16-06-23        

Prova d’accés “Ensenyaments Professinals de Música” curs 2023-24

CALENDARI DE LES PROVES D’INGRÉS ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS PER AL CURS 2023-24
PRIMERA CONVOCATÒRIA – JUNY 2023:

INSCRIPCIÓ
-Inscripció: Del 8 de maig a les 09:00 hores fins al 19 de maig a les 15:00 hores de 2023.

– Enviar un e-mail a: secretaria@musicalalaquas.com adjuntant la següent documentació:

-Imprès d’inscripció degudament omplert. (descàrrega imprés d’iscripció)

-Relació de les 3 obres a interpretar 

-DNI o document acreditatiu de l’edat

-Títol de família nombrosa si es el cas

-Justificant del pagament de la taxa.

REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS
-DIVENDRES 23 DE JUNY A LES 9:00 HORES
-LLISTAT PROVISSIONAL D’ADMESOS

SEGONA CONVOCATÒRIA – SETEMBRE 2023:

INSCRIPCIÓ

-Inscripció telemàtica: de l’1 de juliol a les 9:00 h fins el 9 de juliol a les 15:00 h.

– Enviar un e-mail a: secretaria@musicalalaquas.com adjuntant la següent documentació:

-Imprès d’inscripció degudament omplert. (descàrrega imprés d’iscripció)

-Relació de les 3 obres a interpretar 

-DNI o document acreditatiu de l’edat

-Títol de família nombrosa si es el cas

-Justificant del pagament de la taxa.

REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS -DEL 1 AL 11 DE SETEMBRE:

Amb antelació es publicará a la web del centre la data concreta de les proves.

NORMATIVA

VI Curso de Dirección de Coro

VI CURSO DE DIRECCIÓN DE CORO
Dirigido a estudiantes de música, profesores de música de primaria y secundaria, estudiantes de magisterio musical, cantantes y directores de coro.
NIVELES y PLAZAS:
A (INICIACIÓN): alumnos con escasa experiencia en la Dirección Coral. 10 alumnos activos (mínimo 4)/ 6 oyentes.
B (AVANZADO): alumnos con experiencia coral y Técnica de Dirección básica adquirida. 8 alumnos activos (mínimo 4)/ 4 oyentes.
El profesorado determinará, en función de las destrezas y experiencia mostradas por los alumnos, la ubicación de los mismos en los niveles mencionados.

En el nivel A, los propios alumnos formarán el coro piloto.
Para los alumnos del nivel B, los alumnos dispondrán, como coro piloto, de un octeto formado por miembros de NEOVOCALIS.

OBJETIVOS:

 • Despertar entre los alumnos la vocación hacia la música coral y la dirección de coros.
 • Adquirir destrezas que permitan a los alumnos enfrentarse a un grupo coral.
 • Adquirir nociones de Técnica Vocal aplicables al instrumento coro.
 • Dotar a los directores de estrategias metodológicas y didácticas para aplicar en sus sesiones de ensayo.
 • Ofrecer a los cantantes (solistas y de coro) una mayor inteligibilidad y una mejor respuesta ante los gestos del director.
 • Proporcionar a los alumnos los materiales y recursos necesarios para poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridos.
  CONTENIDOS
 • Técnica de Dirección y Gesto / Sensibilización auditiva y uso del diapasón / Control de la afinación / Didáctica del ensayo / Técnica Vocal grupal e individual / Análisis de partituras / Trabajo de repertorio variado.

HORARIO DE LAS SESIONES

NIVEL A

15:30-16:30h, Técnica Vocal

16:30-18h, Técnica de Dirección

18-18:30, descanso

18:30-20:30, Didáctica de ensayo (coro piloto)

NIVEL B
9:30-10:30, Técnica Vocal individual
10:30-12, Técnica de Dirección
12-12:30, descanso
12:30-14:30, Didáctica de ensayo (coro piloto)

La admisión se hará por riguroso orden de inscripción. Si las condiciones lo permiten, se ofrecerá una audición final del curso con el repertorio del mismo.
La Unió Musical de Alaquàs expedirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre que los alumnos asistan, al menos, al 80% del mismo.
INSCRIPCIÓN Y CERTIFICADO
NIVEL A: Matrícula alumnos activos: 190€ (Alumnos UMA, 140€); Alumnos oyentes: 60€ (Alumnos UMA, 40€).
NIVEL B: Matrícula alumnos activos: 275€ (Alumnos UMA, 200€); Alumnos oyentes: 90€ (Alumnos UMA, 60€).
Fecha límite de inscripción: 14 de Julio de 2022
El ingreso de matrícula se hará efectivo en:
“La Caixa” ES53 – 2100 – 1823 – 5702 – 0002 – 7544, o en efectivo en la Secretaría de la UNIÓ MUSICAL DE ALAQUÀS
(Avda. País Valencià, 9, 46970-Alaquàs), en horario de oficina de lunes a viernes de 10h a 13h y de 16 a 20h, enviando el boletín de inscripción al mail: secretaria@musicalalaquas.com

Puedes descargar aquí la Información del VI Curso Dirección Alaquàs 2023
Para más información: telf. 96 151 52 50

Escola d’Estiu de Música i Dansa de la UMA

  • OBJECTIUS:

   • L’Escola d’Estiu de Música i Dansa esta dirigida a alumnes de música i dansa de diferents edats i nivells (elemental, professional).
   • El nombre de places queda limitat a 12 alum­ nes per professor, per garantir una atenció personalitzada i de qualitat. El criteri d’admissió sera per rigorós ordre d’inscripció. Al mateix temps es requereix un mínim de 4 alumnes per especialitat.
   • L’objectiu és transmetre a l’alumne una visió diferent sobre l’estudi de l’instrument, o de l’expressió corporal (en el cas de la dansa), una forma distinta a la metodología conven­ cional emprada durant el curs, sent un ele­ ment característic del treball dedicat a la practica col-lectiva, la convivencia i la dedicació a l’estudi de l’instrument.
  • IMPORT DE L’ESCOLA D’ESTIU:
    • 325 € per als alumnes i músics de l’UMA.
    • 350 € per a alumnes d’altres centres.
    • S’aplicara un descompte del 10% a les famílies amb més d’un alumne inscrit.
  • L’import inclou:
   • Classes individuals.
   • Classes col·lectives per nivells.
   • Activitats lúdiques i esport ives
   • Concerts, Xarrades i exposicions.
   • Partitures i materials necessaris.
   • Audiovisuals.
   • Monitors/es. {24 hores).
   • Allotjament en regim de pensió completa.
   • Possibilitat de NO pernoctar (consultar a secretaria).
   • Diploma d’assistencia.Asseguranc;a medica i de responsabilitat civil.
   • Assegurança médica i de responsabilitat civil
   • Autobús (desplaçament, el 3 de juny, a les 09:00 hores des de l’UMA fins a Dominicos)
  •  INSCRIPCIÓ
   • Omplir el formulari d’inscripció que podeu trovar ací, o escanejant el següent codi QR:
   • També podeu entregar, presencialment, la documentació a la secretaria de l’UMA.
   • La data maxima per a realitzar la inscripció és el dia 26 de juny de 2023.
  • MODALITAS DE PAGAMENT:
   • Reserva de plaça: ingrés de 50 € en concepte de reserva de plaça, indicant el nom i cog­noms de l’alumne, al de compte:
   • “La Caixa” ES53 2100 1823 5702 0002 7544
   • Enviar el justificant de pagament de la reserva de plaça a: secretaria@musicalalaquas.com o adjuntar-lo al formulari d’inscripció.
   • lmport restant: lngrés de la resta de l’import de l’escola d’estiu abans del día 30 de juny de 2023.
  • PROFESSORAT:
   • El curs estarà impartit per professors especialitzats amb titulació superior i experiencia docent.
  • PROGRAMA D’ACTIVITATS

  • MATERIAL  PERSONAL PER A EMPORTAR-SE A L’ESCOLA D’ESTIU:
   • Pijama i la resta de roba personal (samarretes, pantalons curts i llargs, xandall o similar), roba d’abric (jaqueta o caçadora) i/o impermeable.
   • Bossa de neteja personal amb: sabó, xampú, tovallola (lavabo, dutxa i pis­cina), pasta i raspall de dents i pinta.
   • Sabatilles esportives, banyador, crema protectora, protector labial i xancletes.
   • Bolígraf i/o llapis.
   • lnstrument (amb la seua funda), baquetes (percussió) i maillot, etc.(dansa).
   • Moltes ganes d’aprendre, compartir i passar-ho molt bé.

 

 •  

El Musical de Alaquàs inicia los actos de sus 175 años

Una historia reconstruida de 175 años y muchos proyectos para celebrarlo a lo largo de un ejercicio. La Unió Musical d’Alaquàs comenzó por todo lo alto la conmemoración con la presentación del libro «Alaquàs de banda a banda», del investigador y directivo de la sociedad David Gómez Zambrano, que ha editado la Diputació de València.

L’Auditori Nou acogió la presentación, a cargo del diputado provincial de Cultura, Xavier Rius, con el alcalde, Toni Saura, además del autor. Ambos representantes públicos elogiaron el trabajo y felicitaron a la UMA por su trayectoria. Rius avanzó además que el libro forma parte de una nueva colección de la Diputació.

Por su parte, Gómez Zambrano ofreció una amplia conferencia sobre la historia de la sociedad, década a década, de la que destacó, entre otros aspectos, su solidaridad. «Cuando tocó la lotería en 1957, se compró el suelo de esta casa pero también se envió dinero a los damnificados por la riada. Y ahora en la pandemia, muchos miembros de la UMA se han involucrado en Coronavirus amb Cor y el Cor de Vila», esgrimió. Asimismo, además de la rivalidad histórica de las dos bandas que dieron lugar a la UMA (cuya bandera cosieron las religiosas Oblatas a partir de las dos existentes), manifestada en certámenes y en enfrentamientos en la calle, explicó la transformación que supuso la llegada de muchas famílias de distintos puntos de España. «Hoy la UMA no se entendería sin los Lara, los Zambrano y los Parreño», dijo.

Tras el acto, en el gran recibidor del Auditorio, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, a través del directivo y expresidente de la UMA, Lute Fernández, hizo entrega del reconocimiento por los 175 años de trayectoria, que ha sido oficialmente reconocida, y remarcó la importancia de que las sociedades musicales investiguen y recuperen su historia.

Y el presidente actual, Antonio Monzó, avanzó que la encuesta realizada en la población sobre hábitos musicales ha revelado que la UMA «no es lo suficiente conocida por toda la población» por lo que anunció «un amplio programa de actuaciones, conciertos y recitales que van a pasar por todos los barrios de Alaquàs» a lo largo de 2022.

La fiesta acabó con la inauguración de una exposición de fotografías antiguas de la sociedad, en la que aparecen las actuaciones más destacadas, material inédito de la «Banda Roja» y la «Banda Blava».

Laura Sena, Levante EMV, 23 de novembre de 2021.

Imatges del grup de Facebook Som Alaquàs