Prova c’accés Ensenyaments Professionals – Curs 2024/25

Informarció Segona Convocatòria – Prova d’accés Ensenyaments Professionals – Curs 2024/25

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ
DNI o document acreditatiu de l’edat.
Imprés d’inscripció degudament emplenat.
Resguard del pagament de la taxa d’inscripció (50,58.-€).
Document acreditatiu de bonificació de taxes, en cas de família nombrosa, monoparental, etc.)
Fotocòpia en paper de les obres que es presentaran a la prova. (també poden enviar les obres a l’email: secretaria@musicalalaquas.com)
Poden entregar tota la documentació en la secretària de la UMA o enviar-la a l’email: secretaria@musicalalaquas.com.

INSCRIPCIÓ SEGONA CONVOCATÒRIA

Del 5 al 8 de juliol.

REALITZACIÓ DE LA PROVA

Dilluns 22 de juliol a les 9:30 h.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
La prova tindrà la següent estructura:
 • Prova A Interpretació d’una obra de les 3 propostes.
 • Prova B Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
 • Prova C Dictat, Teoria i Llenguatge Musical.
 
-Cadascuna de les proves tindrà caràcter eliminatori. Per a superar-les és necessari superar la puntuació de 5 (0 a 10).
-Les proves s’adaptaran als continguts terminals dels ensenyaments elementals d’este centre i que poden consultar en la secretària d’este.
-Els resultats de cada prova es publicaran fent menció als alumnes que accedisquen a la següent prova.
-Les proves són eliminatòries.
-L’adjudicació de les places vacants de cada especialitat es realitzarà d’acord amb les puntuacions finals obtingudes.
-L’alumne que no supere la prova al juny, té una altra convocatòria al juliol. Per a esta convocatòria és necessari inscriure’s de nou i abonar la taxa corresponent. 
-És compatible realitzar diferents proves d’accés en diferents centres.
-A la prova d’accés es pot presentar qualsevol alumne sense necessitat d’acreditar estudis musicals.

 

Prova d’accés Ensenyaments Professionals – Curs 2024/25

VII Curso de Dirección de Coro

VII CURSO DE DIRECCIÓN DE CORO
Dirigido a estudiantes de música, profesores de música de primaria y secundaria, estudiantes de magisterio musical, cantantes y directores de coro.


NIVELES y PLAZAS:


A (INICIACIÓN): alumnos con escasa experiencia en la Dirección Coral. 10 alumnos activos (mínimo 4)/ 6 oyentes.


B (AVANZADO): alumnos con experiencia coral y Técnica de Dirección básica adquirida. 8 alumnos activos (mínimo 4)/ 4 oyentes.

El profesorado determinará, en función de las destrezas y experiencia mostradas por los alumnos, la ubicación de los mismos en los niveles mencionados.
En el nivel A, los propios alumnos formarán el coro piloto.
Para los alumnos del nivel B, los alumnos dispondrán, como coro piloto, de un octeto formado por miembros de NEOVOCALIS.

OBJETIVOS

 • Despertar entre los alumnos la vocación hacia la música coral y la dirección de coros.
 •  Adquirir destrezas que permitan a los alumnos enfrentarse a un grupo coral.
 • Adquirir nociones de Técnica Vocal aplicables al instrumento coro.
 • Dotar a los directores de estrategias metodológicas y didácticas para aplicar en sus sesiones de ensayo.
 • Ofrecer a los cantantes (solistas y de coro) una mayor inteligibilidad y una mejor respuesta ante los gestos del director.
 • Proporcionar a los alumnos los materiales y recursos necesarios para poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridos.

CONTENIDOS

 • Técnica de Dirección y Gesto
 • Sensibilización auditiva y uso del diapasón
 • Control de la afinación
 • Didáctica del ensayo
 • Técnica Vocal grupal e individual
 • Análisis de partituras
 • Trabajo de repertorio variado.

Podéis descargar aquí el folleto de inscripción.

 

 

Escola d’Estiu de Música i Dansa

L’Escola d’Estiu de Música i Dansa esta dirigida a alumnes de música i dansa de diferents edats i nivells (a partir de 7 anys amb instru­ment, ensenyaments elemental i professional).

El nombre de places queda limitat a 12 alum­nes per professor, per garantir una atenció personalitzada i de qualitat. El criteri d’admissió sera per rigorós ordre d’inscripció. Al mateix temps, es requereix un mínim de 4 alumnes per especialitat.

L’objectiu és transmetre a l’alumne una visió diferent sobre l’estudi de l’instrument, o de l’expressió corporal (en el cas de la dansa), una forma distinta a la metodologia conven­cional emprada durant el curs, sent un ele­ment característic del treball dedicat a la practica col-lectiva, la convivencia i la dedicació a l’estudi de l’instrument

IMPORT DE L’ESCOLA D’ESTIU

 • 335 € per als alumnes i músics de l’UMA.

 • 320 € per als alumnes que hagen assistit a edicions anteriors de l’Escola d’Estiu).

 • 365 € per a alumnes d’altres centres.

IMPORT SENSE PERNOCTAR:

 • 300 € per als alumnes i músics de l’UMA.

 • 340 € per a alumnes d’altres centres.

S’aplicara un descompte del 10% a les famílies amb més d’un alumne inscrit.

L’IMPORT INCLOU

 • Classes individuals i col·lectives per nivells.

 • Activitats lúdiques i esportives.

 • Concerts, Xarrades i exposicions.

 • Partitures i materials necessaris.

 • Audiovisuals.

 • Monitors/es. (24 hores).

 • Allotjament en regim de pensió completa.

 • Diploma d’assistencia.

 • Assegurança medica i de responsabilitat civil.

 • Autobús (desplaçament, el 1 de juliol, a les 09:00 hores des de l’UMA fins a Dominicos).

INSCRIPCIÓ:

 • Omplir el formulari d’inscripció que podeu trovar al següent enllaç:

https://forms.gle/rS5DD6ZHpsuiEJij8

 • Escanejant el següent codi QR:
 • Presencialment a la secretaria de la UMA.

lgualment, podeu descarregar-vos aci el dossier informatiu

La data maxima per a realitzar la inscripció és el dia 28 de juny de 2024.

Projecte Veus Arrelades

Al finalitzar el passat curs, la Jove Orquestra amb els cors de l’escola van gravar un video de 3 cançons populars del projecte Veus Arrelades.

ste projecte es una selecció del cançoner popular valencià, arranjades per a Orquestra Simfònica i dos veus de cors. Les tres primeres obres treballades, van contar a més amb la col.laboració de 3 cantants vinculats a l’UMA; Bruno Cañamás (cantant del Tio la Careta), Carme Aguado (Jazz Woman) i Xavier de Betera.

Al primer video que vos compartim podeu escoltar Ja ve Cento amb Xavier de Bétera, el cor d’alumnes de l’escola i la Jove Orquestra.

Nom aules Escola UMA

El 18 de Desembre de 2004 la Unió Musical d´Alaquàs va homenatjar a totes les persones que durant s de 50 anys han sigut músics de la Banda Simfònica. Ells són els vertaders protagonistes de la història de la nostra banda i del nostre musical.

Però dins d’ells, cal destacar uns quants noms qu per la seua dedicació o per el seu nivell musical, són uns exemples per a tots nosaltres i en especial un espill on tots els nostres joves (músics i alumnes) puguen mirar-se i seguir un camí semblant.

Per això, el 9 de Juliol de 2005 posàrem el seu nom a les aules d’ensenyament musical i a la pròpia escola autoritzada. Els noms assignats son els següents:

Aula de Música i Moviment: Francisco Serrano i Lino

Aula de Iniciació Musical: Francisco Ferris i Peiró

Aula de Llenguatge Musical: Arturo Parra Martínez

Centre Autoritzat Professional de Música: Vicent Sanchis i Sanz.

Com podeu observar són persones que varen nàixer a Alaquàs i que desgraciadament ja no estan amb nosaltres o que ja estan jubilats i fora de la seua activitat professional.

Estos quatre musics, junt al Mestre Medina, que fa mes de 20 anys que dona nom a la nostra escola de música, romandran per a sempre en la memòria col·lectiva del nostre poble i seran un exemple per a les generacions de nous músics.

Una forta abraçada als seus familiars i un sincer agraïment per tot el bé que estes persones han fet per la Música, per Alaquàs i per el Musical.

Descarrega el tríptic fent clic al següent enllaç.