Prova c’accés Ensenyaments Professionals – Curs 2024/25

Informarció Segona Convocatòria – Prova d’accés Ensenyaments Professionals – Curs 2024/25

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ
DNI o document acreditatiu de l’edat.
Imprés d’inscripció degudament emplenat.
Resguard del pagament de la taxa d’inscripció (50,58.-€).
Document acreditatiu de bonificació de taxes, en cas de família nombrosa, monoparental, etc.)
Fotocòpia en paper de les obres que es presentaran a la prova. (també poden enviar les obres a l’email: secretaria@musicalalaquas.com)
Poden entregar tota la documentació en la secretària de la UMA o enviar-la a l’email: secretaria@musicalalaquas.com.

INSCRIPCIÓ SEGONA CONVOCATÒRIA

Del 5 al 8 de juliol.

REALITZACIÓ DE LA PROVA

Dilluns 22 de juliol a les 9:30 h.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA
La prova tindrà la següent estructura:
 • Prova A Interpretació d’una obra de les 3 propostes.
 • Prova B Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument.
 • Prova C Dictat, Teoria i Llenguatge Musical.
 
-Cadascuna de les proves tindrà caràcter eliminatori. Per a superar-les és necessari superar la puntuació de 5 (0 a 10).
-Les proves s’adaptaran als continguts terminals dels ensenyaments elementals d’este centre i que poden consultar en la secretària d’este.
-Els resultats de cada prova es publicaran fent menció als alumnes que accedisquen a la següent prova.
-Les proves són eliminatòries.
-L’adjudicació de les places vacants de cada especialitat es realitzarà d’acord amb les puntuacions finals obtingudes.
-L’alumne que no supere la prova al juny, té una altra convocatòria al juliol. Per a esta convocatòria és necessari inscriure’s de nou i abonar la taxa corresponent. 
-És compatible realitzar diferents proves d’accés en diferents centres.
-A la prova d’accés es pot presentar qualsevol alumne sense necessitat d’acreditar estudis musicals.

 

Prova d’accés Ensenyaments Professionals – Curs 2024/25

VII Curso de Dirección de Coro

VII CURSO DE DIRECCIÓN DE CORO
Dirigido a estudiantes de música, profesores de música de primaria y secundaria, estudiantes de magisterio musical, cantantes y directores de coro.


NIVELES y PLAZAS:


A (INICIACIÓN): alumnos con escasa experiencia en la Dirección Coral. 10 alumnos activos (mínimo 4)/ 6 oyentes.


B (AVANZADO): alumnos con experiencia coral y Técnica de Dirección básica adquirida. 8 alumnos activos (mínimo 4)/ 4 oyentes.

El profesorado determinará, en función de las destrezas y experiencia mostradas por los alumnos, la ubicación de los mismos en los niveles mencionados.
En el nivel A, los propios alumnos formarán el coro piloto.
Para los alumnos del nivel B, los alumnos dispondrán, como coro piloto, de un octeto formado por miembros de NEOVOCALIS.

OBJETIVOS

 • Despertar entre los alumnos la vocación hacia la música coral y la dirección de coros.
 •  Adquirir destrezas que permitan a los alumnos enfrentarse a un grupo coral.
 • Adquirir nociones de Técnica Vocal aplicables al instrumento coro.
 • Dotar a los directores de estrategias metodológicas y didácticas para aplicar en sus sesiones de ensayo.
 • Ofrecer a los cantantes (solistas y de coro) una mayor inteligibilidad y una mejor respuesta ante los gestos del director.
 • Proporcionar a los alumnos los materiales y recursos necesarios para poner en práctica los conocimientos y destrezas adquiridos.

CONTENIDOS

 • Técnica de Dirección y Gesto
 • Sensibilización auditiva y uso del diapasón
 • Control de la afinación
 • Didáctica del ensayo
 • Técnica Vocal grupal e individual
 • Análisis de partituras
 • Trabajo de repertorio variado.

Podéis descargar aquí el folleto de inscripción.

 

 

Escola d’Estiu de Música i Dansa

L’Escola d’Estiu de Música i Dansa esta dirigida a alumnes de música i dansa de diferents edats i nivells (a partir de 7 anys amb instru­ment, ensenyaments elemental i professional).

El nombre de places queda limitat a 12 alum­nes per professor, per garantir una atenció personalitzada i de qualitat. El criteri d’admissió sera per rigorós ordre d’inscripció. Al mateix temps, es requereix un mínim de 4 alumnes per especialitat.

L’objectiu és transmetre a l’alumne una visió diferent sobre l’estudi de l’instrument, o de l’expressió corporal (en el cas de la dansa), una forma distinta a la metodologia conven­cional emprada durant el curs, sent un ele­ment característic del treball dedicat a la practica col-lectiva, la convivencia i la dedicació a l’estudi de l’instrument

IMPORT DE L’ESCOLA D’ESTIU

 • 335 € per als alumnes i músics de l’UMA.

 • 320 € per als alumnes que hagen assistit a edicions anteriors de l’Escola d’Estiu).

 • 365 € per a alumnes d’altres centres.

IMPORT SENSE PERNOCTAR:

 • 300 € per als alumnes i músics de l’UMA.

 • 340 € per a alumnes d’altres centres.

S’aplicara un descompte del 10% a les famílies amb més d’un alumne inscrit.

L’IMPORT INCLOU

 • Classes individuals i col·lectives per nivells.

 • Activitats lúdiques i esportives.

 • Concerts, Xarrades i exposicions.

 • Partitures i materials necessaris.

 • Audiovisuals.

 • Monitors/es. (24 hores).

 • Allotjament en regim de pensió completa.

 • Diploma d’assistencia.

 • Assegurança medica i de responsabilitat civil.

 • Autobús (desplaçament, el 1 de juliol, a les 09:00 hores des de l’UMA fins a Dominicos).

INSCRIPCIÓ:

 • Omplir el formulari d’inscripció que podeu trovar al següent enllaç:

https://forms.gle/rS5DD6ZHpsuiEJij8

 • Escanejant el següent codi QR:
 • Presencialment a la secretaria de la UMA.

lgualment, podeu descarregar-vos aci el dossier informatiu

La data maxima per a realitzar la inscripció és el dia 28 de juny de 2024.

Dones i música

Actes al voltant del 8 de març

El proper divendres dia 4 de març a les 18:30h tindrà lloc al hall de l’auditori la inauguració de l’exposició fotogràfica “Dones pioneres en les bandes valencianes”. Aquesta inauguració, coordinada per la FSMCV, dóna impuls al projecte promogut per la Comissió de DONES I BANDES, l’objectiu del qual recau en visibilitzar el paper que tenen i han tingut les dones en la història de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. L’exposició va ser presentada en l’Assemblea General de la FSMCV d’octubre de 2018, coincidint amb la primera edició de la modalitat dels premis Euterpe a la igualtat de gènere en la música. Dones silenciades i oblidades, directores, professores i intèrprets que són reconegudes a través de la labor de la Comissió DONES I BANDES. Un projecte creat per les pròpies dones pioneres que, a causa del canvi social que va ocórrer a l’Espanya dels 80, van començar la història de la inclusió del món femení en les Societats Musicals.

L’exposició recorre tot el territori de la Comunitat Valenciana, vertebrat per les Societats Musicals, perquè puga ser visitada pel major nombre de persones possible. Aquesta exposició és una mostra viva i en constant creixement, per la qual cosa està oberta a l’aportació de material relacionat amb la finalitat de recopilar informació que puga ajudar en l’impuls de la visibilització i l’apoderament de les dones en el món de la música i les Societats Musicals. Per a tal fi, la nostra UMA ha aportat a l’exposició les fotografies de les nostres pioneres.

Durant la inauguració, intervendrà Cristina Fornet Ausina, qui acudirà com a representant del projecte dins de la junta directiva de la FSMCV. 

A continuació, a les 19h a l’Auditori, es retrà homenatge a qui va ser la primera dona en formar part de la nostra banda de música, Sacramento Ferrer i a Emérita Cardona, la primera dona del nostre poble amb estudis musicals superiors, qui ha dedicat tota la seua vida a la composició. Es realitzarà un xicotet concert a càrrec d’Emérita al piano i la soprano Chelo March, homenatjada al 2019.

L’acte finalitzarà amb l’estrena i projecció del documental “Dones i banda” que va ser produït per l’UMA en març de 2020.

Les homenatjades