Skip to content

Escola

Oferta acadèmica

Escola - Conservatori

A la UNIÓ MUSICAL D´ALAQUÀS oferim un Projecte Educatiu on impartim dos vessants acadèmiques de formació

  • Per una part el Centre Autoritzat per la Conselleria d’Educació per a impartir Ensenyaments Professionals de Música (Conservatori).
  • Per altra banda l’escola de música on es forma com a músic amateur.

A més integrem els estudis musicals a l’ensenyament general a l’escola Bonavista d’Alaquàs.

Tot el personal docent compta amb la titulació per a poder impartir les especialitats, a més de participar activament en el món artístic i musical que ens envolta.

  • Professors: Contem amb mes de 40 professors titulats.
  • Alumnes: Són molts els diferents alumnes que estudien música a l’escola, tant en la vessant oficial (conservatori), com en la amateur (escola de música), així com a la integració al Bonavista. Comencen la seua formació des dels 2 anys i sense límit d’edat..

Impartim totes les especialitats

Especialitats instrumentals

Impartim totes les especialitats instrumentals. La Unió Musical d’Alaquàs cedeix instrumental per a que tots els alumnes puguen començar la formació musical, sense la necessitat d’adquirir un instrument.

Totes estes assignatures les impartim tant en les instal·lacions del musical com en els diferents escoles d’Alaquàs.

El plaer de tocar i cantar amb els amics

Agrupacions

Les activitats més valorades tant pel centre com pels alumnes son les agrupacions de l’escola on des del primer moment de formació tenim la possibilitat de fer música en conjunt amb tot el que açò significa.

Cors

Son 3 cors dividits per edats on poden participar tots els alumnes de l’escola.

Grups instrumentals

Un curs ple d'esdeveniments

Activitats

  • Concerts didàctics per a tots els escolars d ́Alaquàs.
  • Campanya de captació d’alumnes per totes les escoles d’Alaquàs.