REUNIONS ASSIGNACIÓ HORARIS D’INSTRUMENT CURS 2023/24

Recordeu que heu d’assistir a la reunió per a que vos assignen l’horari de la classe individual d’instrument. Podeu consultar el día i hora de les reunions a continuació.